Ολόκληρη η Σύμη αλλά και τα νησάκια που βρίσκονται γύρω από αυτήν κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αφού περιλαμβάνουν 159 θέσεις -χώρους και μνημεία- που καταγράφουν την ιστορία της περιοχής από την προϊστορική εποχή ώς τα νεότερα χρόνια. Οι οικισμοί του νησιού έχουν χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια διατηρητέοι λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής τους, παραδοσιακής και νεοκλασικής. Η νέα κήρυξη όμως περιλαμβάνει όλο το νησί, καθώς κατάλοιπα διαφορετικών εποχών εντοπίζονται σχεδόν παντού. Επιπλέον, αρχαιολογικοί χώροι κηρύχθηκαν και οι νησίδες Νίμος, Αγία Μαρίνα, Σεσκλί, Κουλουντρός, Αρτικονήσι, Τρούμπετο, Πήδημα και Μαρμαράς.

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ